Aktuella parkprojekt

Tjärnaängsparken

Efter möten med boende är det nu dags för Tjärnaängsparken att ta form på riktigt. Bygget sätter igång under senare delen av september. Då fälls ett litet skogspart för att kunna få plats med lekplats och cykelväg.

Byggtiden sträcker sig fram till hösten/vintern  2018. Ett stort område kommer att avgränsas med byggstängsel under byggtiden. Det innebär att man får gå lite omvägar i stället för på de gamla upptrampade stigarna.  Entreprenör är Hedemora Mark.

En spännande lekplats, möjlighet för olika typer av bollspel , litet utegym,  scen samt en mindre skateyta  är några exempel på vad som  ingår.  Ny belysning som ökar tryggheten är en viktig del  i etapp  ett.

Läs mer om parkens kommande innehåll

Resterande två planerade etapper med bland annat fler odlingslotter påbörjas tidigast 2019.

Parken ska fungera som stadsdelspark  för Borlänges västra delar  - Tjärna Ängar , Paradiset och Övre Tjärna. Den planeras också i sista etappen att knytas samman med Sportfältet och Framtidsdalens parker genom olika insatser som gör stråket mer lockande att utnyttja.

Romme torg ska rustas upp och få rundare former

Torget ska få nya busk- och planteringsytor, en ny asfaltsbeläggning och nya parkmöbler. Temat är lite cirkusinspirerat med rundade former, växter med lite udda växtsätt och speciella färger.

Upprustningen kommer pågå under sommaren 2017. Det kommer medföra byggtrafik och eventuella begränsningar i framkomlighet på och runt torget. Hedemora mark AB är entreprenör.

Upprustningen beräknas vara klar under i slutet av sommaren 2017.

Läs mer och se skiss över torget

 

Hummelparken får ett lyft

Under november 2016 börjar en upprustning av parken som beräknas slutföras under juli 2017. Entreprenör är Hedemora Mark  och  konsult  är Tyréns. Hummelparken ligger nära Maximtorget, den gränsar till Stationsgatan.

Växtligheten förnyas i form av nya träd, busk- och blomsterplanteringar. Prydnadsfontänen rustas och lockande sittplatser tillkommer. För att öka tryggheten under mörka kvällar förnyas belysningen i parken.

Läs mer om parken och titta på planen över parken.
Upprustning av Hummelparken
Hummelparken plan

 

EPiTrace logger