Snödagbok

Här i Snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

  • Cykelvägar och centrum är alltid prioriterat och där plogar vi när det kommit 4-6 cm snö. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar. Sandning vid behov.
  • För våra högtrafikerade vägnät gäller upp till fem centimeter och dessa saltas när behov finns och temperaturen är den rätta.
  • Vi kallar ut snöröjningsmaskinerna till bostadsgator och enskilda vägar vid ett snödjup om minst 8 centimeter. Åtgärdstiden är 6-10 timmar.

__________________________________________________________

2021-01-22
​Priovägnätet saltades under natten. Gång och cykel vägar samt i centrum sandas.
Hela vägnätet kommer att snöröjas under kvällen och natten.

2021-01-21
​Priovägnätet samt gång och cykelvägar snöröjes med start kl. 8:30
Hela vägnätet plogas från kl. 09 

2021-01-20
Priovägnätet snöröjes och saltas start 18.00.
GC kommer att snöröjas start 20.00
Bostadsgatan kommer att snöröjas start 20.00.
Tunabyggens områden som vi ansvarar för kommer att snöröjas klart torsdag senast 21/1  07.00

2021-01-19
Priovägnätet saltas med start kl. 04.00

2021-01-18
Priovägnätet saltas med start kl. 07.00

2021-01-15
​Sandning busshållplatser  skräddarbacken.
Påbörjas kl. 17.30

2021-01-11
Priovägnätet samt gång & cykelvägar plogas med start  9:30 Övriga vägnätet påbörjas under eftermiddagen.

2021-01-10
Priovägnätet snöröjs och saltas samt alla gång- & cykelvägar + Centrum och Tunabyggen snöröjs med start 12:30

2020-12-31
Priovägnätet samt gång- och cykelvägar snöröjs med start 05:00.

2020-12-29
Priovägnätet samt gång & cykelvägar i Skräddarbacken snöröjs nu på morgonen.

2020-12-23
Gång & cykelvägar sandas under eftermiddagen.

2020-12-15
Priovägnätet samt gång & cykelvägar i skräddarbacken snöröjs på morgonen start kl. 07.

2020-12-11
Priovägnätet saltas på morgonen.

2020-12-01
Priovägnätet saltas på morgonen och gång & cykelvägar sandas
Bostads gatorna sandas med början kl13:00

 

EPiTrace logger