Grävning i allmän mark

I syfte att förbättra planering och utförande samt förenkla rutinerna vid grävning i allmän mark, har vi utarbetat en skrift som heter "Anvisningar för grävning i allmän mark".

Anvisningarna följer i stort Kommunförbundets rapport , Ledning för grävning.

Till höger hittar du även en länk till Trafikverkets exempelsamling för trafikanordningsplatser.

EPiTrace logger