Grävning i allmän mark

I syfte att förbättra planering och utförande samt förenkla rutinerna vid grävning i allmän mark, har vi utarbetat en skrift som heter "Anvisningar för grävning i allmän mark".

Anvisningarna följer i stort Kommunförbundets rapport , Ledning för grävning.

Till höger hittar du även en länk till Trafikverkets exempelsamling för trafikanordningsplatser.

Ansök om grävtillstånd
När du ska ansöka om tillstånd för grävning i Borlänge kommun gör du det via en e-tjänsten som heter ISY Case.
Registrera ny användare
Logga in

Schaktning
Schaktningsarbeten som utförs under tidsperioden 1 oktober- 1 maj ska förses med 5 cm packat oljegrus i körbanan.

EPiTrace logger