Om du loggar in kommer cookies att användas
EPiTrace logger