Tredje året i rad med lägst elnätpris

18 maj 2017

Precis som 2015 och 2016 har Borlänge Energi det lägsta elnätspriset i Sverige. Detta enligt Nils Holgersson-gruppen* som nu släpper den första delen av sin rapport för 2017 där elnätspriserna undersökts och presenterats. 

- Vi är glada att vi lyckas behålla priset lågt samtidigt som vi fortsätter att säkerställa underhåll och förnyelse av elnätsanläggningarna, som är en förutsättning för att vi ska tillhandahålla en fortsatt hög elsäkerhet och få elavbrott säger Peter Johansson, elnätschef på Borlänge Energi.

Nils Holgersson-gruppen konstaterar att elnätsavgifterna precis som föregående år fortsätter att öka, den här mätningen handlar det om i medeltal 7,5 procent sedan 2016. I Borlänge är ökningen av elnätsavgifterna 3,52%.

Syftet med den årliga rapporten är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

 - Att branschen granskas på det här sättet är något vi välkomnar, oavsett vår på position på listan. Både våra ägare (kommunen) och Borlängeborna kan se det som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt.

* Om Nils Holgerson
HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige står bakom undersökningen.
I denna undersökning ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

EPiTrace logger