Konkurs drabbar beställare av stadsnät

09 maj 2018

Vi är medvetna om, och ledsna för, att ni som bor i Domnarvet centrum och delar av Torsång och har beställt anslutningar till stadsnätet har kommit i kläm.

Vi vill fortsätta med anslutnings- och återställningsarbetet, men är för närvarande förhindrade att göra någonting. Det som har hänt och står i vägen för våra ambitioner är att den entreprenör som kontrakterats för att genomföra arbetet har försatts i konkurs. Innan konkursen är avslutad kan vi som sagt inte göra något.

Konkursen sköts av en konkursförvaltare och har en gång som vi inte kan påverka. Just nu kan vi bara be om att få återkomma med information när vi får besked från konkursförvaltaren om hur processen fortskrider.

EPiTrace logger