Energiskatteflytten - vad blir skillnaden för dig?

07 november 2017

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten på energiskatt för el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.  Från 1 januari 2018 kommer Borlänge Energi Elnät fakturera dig för energiskatten på el. Tidigare har denna skatt fakturerats av ditt elhandelsföretag.

Om du har både elnät och elhandel, och därför samfaktureras av Borlänge Energi, så blir den enda skillnad du märker att en fakturapost flyttar från ett ställe till ett annat. Om du har din elhandel i ett annat bolag så kommer den posten från och med 1 januari att finnas med på din faktura från oss.

Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. 

EPiTrace logger