Borlänge Energi stöder självklart Grävallvar

12 september 2018

Grävskador på ledningsnät kan vara förödande för både privatpersoner och viktiga samhällsfunktioner. Därför är det en självklarhet för oss att medverka i Grävallvar och minimera riskerna för att nya skador uppstår till följd av markarbeten. Grävallvar är ett samverkansprojekt mellan Ledningskollen, Sveriges nätägare samt andra branschaktörer som månar om störningsfria ledningsnät.

Vårt mål är att tillsammans med entreprenörer och maskinförare skapa en gemensam förståelse för problematiken och framför allt att hjälpas åt för att förhindra grävskador på ledningsnät.

Här har kan du läsa mer om Grävallvar
https://gravallvar.se/

Ledningskollens hemsida
https://www.ledningskollen.se/

EPiTrace logger