Borlänge Energi näst billigast även 2018

16 oktober 2018

I Nils Holgersson-rapporten* ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapporten bygger på uppgifter från både kommunala och privata leverantörer av el, värme, vatten och avfallshantering.

Rapporten för 2018 som nu publicerats visar att Borlänge håller den andraplats som vi funnits på sedan 2015, och att vi dessutom närmar oss prisledande Luleå. I år skiljer bara 78 öre mellan de båda kommunerna. Omräknat till ett kvadratmeterpris hamnar Borlänge på totalkostnaden 272,92 kr och Luleå på 272,14 kr. Om man tar hänsyn till att det är olika elskatt i Borlänge och Luleå så har Borlänge lägre kostnad. Avståndet till Luleå har trots skatteeffekten minskat jämfört med 2017

Borlänge Energis vd Lars Larsson:

- Borlänge Energi hamnar återigen i toppen av
Nils Holgersson-undersökningen för 2018. Vi är givetvis mycket glada för att vi kan bibehålla vår andra plats. Vi ser detta som ett kvitto på det goda samarbete som vi har med våra kunder i Borlänge. Utan ett bra kundsamarbete kan vi inte ha en så låg prisnivå.

Borlänge Energis styrelseordförande Kerstin Rahm

- Att vi närmar oss Luleå i rankingen och därmed första plats är mycket glädjande. Det visar att Borlänge Energi fortsätter att utvecklas i rätt riktning.

Här hittar du hela rapporten
http://www.nilsholgersson.nu/

*Nils Holgersson-rapporten
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

EPiTrace logger