28 maj–3 juni är det Krisberedskapsvecka

28 maj 2018

Den 28 maj–3 juni uppmärksammas krisberedskap i hela Sverige.

Det är myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) som är initiativtagare till kampanjveckan. Tanken med Krisberedskapsveckan är att den ska uppmärksamma oss om hur vi kan förbereda oss ifall vi står inför en kris. Vad gör vi till exempel när elen försvinner under en längre tid?

MSB vet från undersökningar att det är få av oss, som lever i Sverige, som faktiskt vet vad höjd beredskap innebär och hur man ska agera vid ett beredskapslarm. I slutet av maj får alla hushåll i Sverige hem en broschyr av MSB med viktig information om hur vi kan förbereda oss.

Flera aktörer samverkar för att göra Borlänge till en trygg och säker kommun att bo i.
Borlänge kommun har under rubriken Trygg och säker lagt upp information som kan vara bra att känna till i förebyggande syfte eller om olyckan är framme.

Läs mer här

EPiTrace logger