Studiebesök och utbildning

Vi erbjuder alla grundskolor och gymnasieskolor i Borlänge att besöka våra anläggningar. Studiebesöken för skolorna arrangeras i samarbete med 2047 Science Center.

Borlänge kommuns klasser behöver inte boka tider själva. Tider skickas ut till klassen ca 1 månad i förväg. Besöket bekräftas av respektive klasslärare. För mer frågor kontakta: info@2047.nu

Under respektive anläggning kan du läsa mer om besöket och få tips på hur du kan jobba vidare i klassrummet.

Årskurs 3:
Fågelmyra Återvinningscentral  

Årskurs 6:
Följ vattnets väg (Vattenverket i Lennheden/Borlänge reningsverk

Årskurs 9:
Kraftvärmeverket Bäckelund

 

EPiTrace logger