Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön.

Vår affärsidé

Änder i Vattenparken.Borlänge Energi erbjuder borlängeborna värme, el, vatten och stadsnät, tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. 

Vår vision

Borlängeborna, som är både ägare och kunder, skall ha anledning att vara stolta över Borlänge Energi.

Våra ledstjärnor

  • Hög leveranskvalitet
  • Miljöriktig hantering
  • Bra service
  • Låga priser

Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser. Genom dessa ledstjärnor levererar vi våra produkter 24 timmar om dygnet. Det är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav - inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i, idag och i många generationer framöver.

 

 

 

EPiTrace logger