Energikollen

Privatpersoner


Energikollen är en tjänst där du själv kan jämföra och granska din förbrukning av el, fjärrvärme och vatten, i vissa fall ända ner till timnivå.

Vad händer under en långvarig period av kyla? Är det värt att skälla på tonåringarna över deras marathonduschar och hur stor effekt hade fönsterbytet eller någon annan energieffektiviserande åtgärd på din förbrukning? Nu kan du själv ta reda på det just du vill veta!

Tjänsten är kostnadsfri och du hittar den när du loggar in på  Mina sidor

Här finns en lathund för Energikollen.

Har du solceller installerade? Även den förbrukningen mäts och visas i Energikollen.


Har du verksamhet?


I Energikollen får du full koll på hur du använder värme, el och vatten så effektivt som möjligt. Här kan du få idéer till lönsamma effektiviseringsåtgärder genom att analysera användningen år för år, månad för månad och för elen ända ner till enskilda timmar.

Efter genomförda åtgärder eller förändringar i verksamheten blir det en enkel match att följa upp utfallet med hjälp av Energikollen. Sätt larm för oväntade ökningar av elanvändningen eller skriv ut en sammanfattande rapport över årets utfall. Allting visas i antingen energi eller kronor. Och för dig som vill göra dina egna modeller i t ex. Excel är det enkelt att föra över all tillgänglig mätdata.

För fastighetsägare med många anläggningar kan dessa grupperas efter eget tycke och fler användare med egen inloggning kan läggas till.

Tjänsten är kostnadsfri för mindre företagskunder. För övriga företag eller bostadsrättsföreningar tillkommer en månadskostnad. Storleken på denna är beroende av kundens sammanlagda utgifter för fjärrvärme och el.

0-100 000 kr per år                                   Gratis
100 000-500 000 kr per år                       295 kronor/månad
500 000-1 000 000 kr per år                      595 kronor/ månad
Mer än 1 000 000 kr per år                        Priset sätts individuellt

EPiTrace logger