Elhandel - 100% förnyelsebar el

Bild på Bullerforsens kraftstation

Den el Borlänge Energi säljer till elhandelskunder är till 100 % producerad med förnyelsebara källor såsom sol, vind och vatten. Vi äger sju stycken egna kraftstationer. Borlänge Energi är även delägare i Bullerforsens Kraft AB som ger ca 35 % av den totala försäljningsvolymen.

Avisering om kommande prisändring
Från och med 1 januari 2020 kommer Borlängepriset att höjas till 49.9 öre/kWh + moms

Borlängepriset är 45.9 öre/kWh + moms

Det totala Borlängepriset är  57.4 öre/kWh inklusive moms. Årsavgiften är 300 kr/år. 
Elnätsavgifterna och skatt tillkommer.

Våra kunder finns över hela Sverige
Du kan välja el från Borlänge Energi oavsett var i landet du bor. Alla våra elhandelskunder erbjuds samma priser och samma avtalsformer, det gäller så klart även det förmånliga Borlängepriset.

Ett undantag från prislistan är elområde Malmö (SE4).
Här kan du läsa mer om elområden (länk)

 

EPiTrace logger