Elhandel - 100% förnyelsebar el

Bild på Bullerforsens kraftstation

Den el vi säljer till elhandelskunder är till 100 % producerad med vattenkraft. Detta säkerställs genom avtal med vår leverantör. Vi har även, främst genom delägande i Bullerforsens Kraft AB, egen vattenkraftproduktion som motsvarar ca 35 % av den totala försäljningsvolymen.

Borlängepriset höjs den 1 mars 2017 från 34,9 öre/kWh till 38,8 öre/kWh + energiskatt + moms.

Efter att marknadspriserna på el vände upp under våren 2016 måste vi tyvärr höja Borlängepriset till våren 2017. Förra höjningen var den
1 januari 2011. Därefter har priset sänkts 8 gånger i följd. Priset är ändå fortsatt historiskt lågt och vi på Borlänge Energi hoppas naturligtvis att priset ska få förbli lågt.

Efter höjningen blir det totala elhandelpriset 85,4 öre/kWh inklusive 2017 års energiskatt och moms. Årsavgiften ligger oförändrad på 300 kr/år.  Elnätsavgifterna tillkommer.

Det finns alltid möjlighet att ändra till rörligt elhandelsavtal. Varken Borlängepriset eller vårt rörliga avtal har någon bindningstid.

EPiTrace logger