Elhandel - 100% förnyelsebar el

Bild på Bullerforsens kraftstation

Den el vi säljer till elhandelskunder är till 100 % producerad med vattenkraft. Detta säkerställs genom avtal med vår leverantör. Vi har även, främst genom delägande i Bullerforsens Kraft AB, egen vattenkraftproduktion som motsvarar ca 35 % av den totala försäljningsvolymen.

Borlängepriset är 38,8 öre/kWh + energiskatt + moms. Den 1 juli sänks Borlängepriset till 35,4 öre/kWh. Samtidigt höjs energiskatten på el med 3 öre/kWh.


Det totala elhandelpriset är 85,4 öre/kWh inklusive aktuell energiskatt och moms. Årsavgiften ligger oförändrad på 300 kr/år.  Från och med 1 juli blir det totala elhandelspriset 84,9 öre/kWh. Elnätsavgifterna tillkommer.

Det finns alltid möjlighet att ändra till rörligt elhandelsavtal. Varken Borlängepriset eller vårt rörliga avtal har någon bindningstid.

Våra kunder finns över hela Sverige
Du kan välja el från Borlänge Energi oavsett var i landet du bor. Alla våra elhandelskunder erbjuds samma priser och samma avtalsformer, det gäller så klart även det förmånliga Borlängepriset.

Ett undantag från prislistan är elområde Malmö (SE4).
Här kan du läsa mer om elområden (länk)

EPiTrace logger