Remiss gällande avfallsföreskrifter

AB Borlänge Energi har arbetat fram förslag på uppdaterade föreskrifter för avfallshanteringen inom Borlänge kommun. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-11-30.

Avfallsföreskrifterna är det som i grunden lägger premisserna för avfallshanteringen i en kommun; vad som ska sorteras och hur, hämtningsintervall samt förutsättningar för sophämtning och slamsugning. Eftersom nuvarande föreskrifter är från 2007 är det hög tid för en uppdatering.

Innan föreskrifterna kan antas av kommunfullmäktige ska de ut på remiss för att ge möjlighet för kommuninvånare, fritidsboende, företag och verksamheter att lämna synpunkter.

Här hittar du föreskrifterna:
Föreskrifter om avfallshantering i Borlänge kommun (öppnas som pdf)

Synpunkter skickas till:
kund@borlange-energi.se

eller:
AB Borlänge Energi
Nygårdsvägen 9
78170 Borlänge

Märk mejl/kuvert med ”Remiss – Avfallsföreskrifter”

 

EPiTrace logger