Välkommen till Fågelmyra återvinningscentral

Fågelmyra översikt
Tryck på kartan för att se en större version.

Här ska du lämna det skrymmande avfallet.  Du sorterar själv avfallet i containrarna eller placerar det farliga avfallet på bordet i "Farligtavfall-rummet". Alla containrar är skyltade och märkta för att underlätta sorteringen. Vår personal hjälper gärna till att svara på frågor eller att sortera rätt. 

Så har vi öppet på Fågelmyra:
Mån-fre 07.00-19.00
Lör-sön 09.00-15.00

Observera på Fågelmyra har vi nu åter fått tillstånd att ta emot asfalt, men bara från privatpersoner. Container för asfalt står mer nedsidan bredvid aska- och asbestcontainrar. Lastbilar och företag hänvisas till Skanska, Svevia eller andra privata aktörer.

Här är några förenklade ordningsregler och rekommendationer för anläggningen.

  • Personalens anvisningar ska följas, fråga oss gärna
  • Endast personbilar (inkl. släp) maxvikt 3,5 ton
  • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen
  • Tomgångskörning förbjuden
  • Rökning förbjuden inom hela området
  • Tänk på olycksrisken, låt barnen sitta kvar i bilen
  • Skador som uppkommer på fordon inom området ersätts ej
  • Tänkt på att personalen inte kan hjälpa till att bära tunga saker av arbetsmiljöskäl. Ta med dig bärhjälp när du ska slänga stora tunga saker.

Återvinningscentralen är endast öppen för invånare i Borlänge och företag med avfallskuponger (finns att köpa vid anläggningen).

Välkommen!

EPiTrace logger