Driftinformation

 •  

  Planerad driftstörning i Borlänge stadsnät i områdena Hönsarvet och Buskåker.

  Datum: 
  Tisdag 6 december
  Torsdag 8 december
  Tisdag 13 december
  Torsdag 15 december

  Adresser som berörs:

  Tunavägen 264

  Tunavägen 266

  Tunavägen 268

  Tunavägen 270

  Tunavägen 272

  Anders Pers Gata

  Åsgatan

  Strandängsgatan

  Hönsarvsgatan

  Löpargatan

  Pålsgatan

  Finn Jans Gata

  Hille Pers Väg

  Månsesgatan

  Kättinggatan

  Lötgatan

  Svantes gata

  Samilsgatan

  Länkgatan

  Forgatan

  Tolvmilavägen

  Solbrinken

  Anledning: Underhållsarbete

 • Under hösten kommer gång- och cykelvägen mellan Kajvägen och Bojvägen att rustas upp. Arbetena kommer att utföras av Dala spräng & grävteknik och beräknas starta vecka 44. Vår förhoppning är att arbetet ska bli klart i början av december om vädret tillåter. Om vintern kommer snabbt kan beläggningen komma att utföras våren 2017.

  Beräknas vara klart 31 december 2016 kl 16:00
EPiTrace logger